Apple Authorised Service Provider

Vi är specialiserade på att reparera alla Apple-produkter. Alla tekniker är certifierade och använder endast originaldelar från Apple.

Auktoriserade reparationer med originaldelar
Tillverkargaranti kvarstår efter utförd service
Inlämning hos support center – eller skicka in din produkt snabbt & säkert