Samsung Authorised Service Provider

Vi är specialiserade på att reparera Samsungs mobila enheter. Alla tekniker är certifierade och använder endast originaldelar från Samsung.

Auktoriserade reparationer med originaldelar
Tillverkargaranti kvarstår efter utförd service
Inlämning hos support center – eller skicka in din produkt snabbt & säkert